Education for Every

SMART ATTENDANCE
ઑનલાઈન હાજરી માટે
Join Us On
Whatsapp

ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM

Join Us On
Telegram

 ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM


SUMMER CAMP ACTIVITY CHILDREN ONLINE CAMP PAINTING CRAFT PAPPET MAGICIAN  SONG MUSIC SCHOOL ACTIVITIES WEST IN BEST ACTIVITIES


STUDENTS GROUP

JOIN EDUCATION " WHATSAPP " GROUP


The world’s largest online summer camp once again by the Vidyaniketan department of Children’s University 


ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM 2022


Summer Camp – Kalamrutam – 2022

With a chance to win 2 lakh prizes


Time
Dated: May 11 to 15, 2022
Hours: 4.00 to 5.30 pm


Topics


Day 1: Song-Music

Day 2: Painting

Day 3: Best from the West

Day 4: Puppet

Day 5: The Magician


JOIN EDUCATION " WHATSAPP " GROUP

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ વિદ્યાનિકેતન પ્રસ્તુત-


કોરોના ભુલાવી મસ્તી સાથે આનંદ આપતો પાંચ દિવસનો ઑનલાઈન સમર કેમ્પ..

ક્લામૃતમ્ 2022

નિઃશુલ્ક સમર કેમ્પમાં જોડાવા માટે નીચેની લિંક દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન કરાવો👇👇


👉 સમર કેમ્પમાં કોઈ પણ ધોરણમાં અભ્યાસ કરતાં બાળકો જોડાઈ શકશે..

👉 સમર કેમ્પ પૂર્ણ થયા બાદ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીનું પ્રમાણપત્ર સોફ્ટ કોપીમાં મેળવી શકશો..

👉 સમર કેમ્પમાં વિદ્યાર્થીએ ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીની યુ ટ્યૂબ ચેનલમાં લાઈવ જોડાવાનું રહેશે.

👉 વિશેષ સૂચનાઓ વૉટ્સએપ ગ્રૂપમાં જણાવવામાં આવશે..


ચાલો..બાળકોને આનંદ અને પ્રેમભર્યું બાળપણ આપીએ..


તેજસ્વી બાળક :

 તેજસ્વી ભારત

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી, 

ગાંધીનગર.

કલા અમૃતમ 2022 વિજેતા લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરોYou will have to join the summer camp at home through the university’s YouTube channel. This requires subscribing to our YouTube channel.


Vidyaniketan department

Children’s University Gandhinagar


The Vision of Children’s University is three-dimensional.


To develop Bharatiya stream of knowledge and lifestyle by achieving five-layered development of children.

To make children realize the higher spiritual truths.

To augment knowledge capita by preparing children for substantial researches along with building and creating their sublime character and self-pride.


The vision of the children’s university is threefold :

The children of today have to be prepared to become builders of the future, - the future which would be marked by replacement of competitive individualism by the synthesis of individual liberty, collective egalitarianism and universal and spiritual fraternity;


The future will be liberated from disabling scepticism and from comforting arrestation of quest of knowledge, and progress will be accelerated by ardent aspirations to realise higher spiritual truths and their manifestation in physical life;


The new world of the future will cultivate material life so as to make it prosperous and rich and it will replace poverty wherever it exists by elimination of drudgery, exploitation and slavery and encourage nobility, dignity and continuous empowerment.


The children’s university will lead the children of today to build a new world of friendliness, mutuality and harmony that transcends all barriers of narrowness and blind conflicts resulting from exclusivism and burden of the past that strives to linger against the pressure of the future of uplifting light and prosperity.
WELCOME TO VIDYANIKETAN

Children’s University offers Vidyaniketan as one of its department under School of Child, Youth and Family Development. Vidyaniketan does outreach to these groups, offering Yoga, Sanskrit, English, Nabhodarshan, Vedic Math courses and moral values dependent various activities which helps in holistic development of child.


Certificate Link👇

તા. 15/5/2022 જાદુગરતા. 14/5/2022 પપેટ અને કઠપૂતળી

તા. 13/5/2022 વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ
તા. 12/5/2022 પેઇન્ટિંગ
તા. 11/5/2022 મ્યુઝિક


નવી સ્પર્ધા ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી 2022

નમસ્તે,


ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ,ગાંધીનગર દ્વારા રાજ્યકક્ષાની  ‘ભારત જ્ઞાન પરીક્ષા’ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષામાં  ગુજરાત ની તમામ સ્કૂલોના ધોરણ ૬ થી ૧૨માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ડિપ્લોમા તથા ITI માં અભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ શકશે.આ પરીક્ષામાં રજિસ્ટ્રેશન માટેની છેલ્લી તારીખ ૨૬/૦૬/૨૦૨૨ છે તેમજ રજિસ્ટ્રેશન ફી માત્ર રૂ. ૫૦/- છે.આ પરીક્ષામાં ગુજરાતભરમાંથી કુલ ૯૯ વિજેતાઓ જાહેર થશે જેઓને ૩ રાત્રી-૪ દિવસની ‘વ્યક્તિત્વ સંવર્ધન શિબિર’ તથા અન્ય વિશેષ ઇનામોનો લાભ મળશે.

તો આજે જ નીચે આપેલી લિંક પર જઈ તરત રજિસ્ટ્રેશન કરાવો:

અહી ક્લિક કરોVIDYANIKETAN ACTIVITY

 • Corona Mukti through yoga education
 • Maths Science Teachers Training
 • Physical Education Teachers Training
 • Sanskrit Teacher Training 
 • Vidyaniketan Recognition Programme
 • Kalamrutam 2022
 • Learning Science While Playing
 • Workshop on “Learning Science While Playing”
 • Shishuniketan Inauguration Function
 • National Webinar on Physical Literacy
 • Tree plantation
 • A tree plantation program by NSS unit
 • Swachhata
 • Fit India Swachhata Pakhvadiya program by NSS unit
 • Vidyaniketan school visit
 • training
 • Teachers training program of Gujarati subject teachers
 • training
 • Social Science subject teachers training program
 • freedomrun
 • Fit India Freedom Run 2.0 under Azadi ka Amrut Mahotsav
 • organ donation
 • Organ Donation Awareness Program
 • drawing
 • Drawing, Poster making and Elocution Competition
 • Swachh Bharat Plog Run
 • Sanskardham, Bopal
 • Teachers Training Program – Sanskardham, Bopal
 • Seminar
 • State level seminar on “Role of Parents in Holistic Development of Child”
 • Welcome ceremony
 • Welcome ceremony of students for Certificate courses
 • tournament
 • Volleyball tournament organized by Vidyaniketan department
 • quiz
 • Online quiz competition on 159th birth anniversary of Swami Vivekanand
 • quiz
 • ONLINE QUIZ COMPETITION ON BIRTH ANNIVERSARY OF SUBHASHCHANDRA BOSE
 • Fitness Session
 • Fitness sessions with Dr. Mahendra Patel
 • Vedic Maths
 • Online Vedic Maths Class for students of Vidyaniketan affiliated Schools
 • 73Republic Day
 • Celebration of 73rd Republic Day on 26th January, 2022
 • Vasant
 • Celebration of arrival of Vasant Season
 • Vasantquiz
 • Online quiz competition on Vasant Panchami


Subject: Online Summer Camp 'Kalamrutam-2022' matter.  


Reference: Registrar, Children's University, Gandhinagar's Letter: 2031/1105, dated 17/8/2071 In accordance with the above subject and the reference letter, to state that,  Camp 'Kalamrutam-2071' has been organized every evening from 31/05/2011 to 7/08/2071 from 6.00 pm to 7.30 pm.  The instructions are as follows.  This summer camp is free.  Each participating child will receive a Children's University Certificate in soft copy.  To participate in the Summer Camp, registration is mandatory at the Google Forms link https://forms.gle/BuKE6nmn4rTZulpag  The link is posted on the Children's University website.  The participating student will have to join online on Children's University's YouTube channel Children's University Gandhinagar.  More details about this summer camp are given in the reference letter.  So all the secondary school students in your district are advised to join the online summer camp.  And U.M.  Schools are told to give. 


Dhrol Vigyan Kendra will host a state level summer camp on Mathematics and Science at home.


 Jamnagar Bhaskar: Gujcost Gandhinagar has organized a state level summer camp-2021 with the objective of keeping the children at home in the current Koro epidemic and keeping them active in the subject of mathematics and science at home.  In which under the subjects like Biology, Astronomy, Chemistry, Mathematics, Physics and Electronics by the District Science Centers of every district of the State of Gujarat.  Every day from 11th May to 10th June, the first session will be at 10.30 am and the second session will be at 5 pm.  In which MD Mehta District Science Center Dhrol of Jamnagar district will organize handicraft based physics activity under physics and physics based science toy webinar.  To join the camp https://forms.gle/6yXPQMcdibeGoKfJA Register via Google Form


STUDENTS GROUP

JOIN EDUCATION " WHATSAPP " GROUP


DAILY LIVE VIDEO 2022 LINK👇


Certificate Link

સર્ટીફીકેટ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરવું


ONLINE SUMMER CAMP KALAMRUTAM 2022


સમર કેમ્પ માટે જરૂરી સૂચનાઓ અને જરૂરી વસ્તુઓ pdf


Registration Link

રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેની લિંક:- Link 1 // Link 2 // Link 3 // Link 4  //  Link 5

 

Important Links

OFFICIAL WEBSITE:- CLICK HERE

Official Youtube channel


Kalamrutam 2021 Video

Kalamrutam 2021 Paripatr Download here

Date:- 21/05/2021 Geet Sangit click here

Date:- 22/05/2021 Ramakada Sarjan click here

Date:- 23/05/2021 Painting click here

Date:- 24/05/2021 Ramat-Gamat click here

Important:-For better result always use google cromeNote:-Please Always Check and Conform Above Details with The Official Website and Advertisement / Notification.

Subscribe Our
YouTube

0 Comments:

Post a Comment

Thanks for ur Response...

Labels

Followers

You Tube Subscribe